آشنایی با ظرفیتها و وضعیت دامی شهرستان گناباد

شهرستان گناباد دارای دو بخش و چهار دهستان بوده:

بخش مرکزی:دهستان حومه -دهستان پسکلوت

 بخش کاخک:دهستان زیبد  - دهستان کاخک

وضعیت آمار دامی شهرستان گناباد

گوسفند:111750 راس

بز:29610 راس

گاو وگوساله:13415 راس

تک سمی: 1056 راس

سگ صاحبدار: 1242 قلاده

طیور بومی:45485 قطعه

طیور صنعتی گوشتی:1508000 قطعه

طیور صنعتی تخمگذار:202700 قطعه

طیور مادر گوشتی:75700 قطعه

کندو صنعتی :1418 کلنی

مزرعه پرورش سردآبی: 3 واحد

مزرعه پرورش گرم آبی:11 واحد 

وضعیت واحدهای دام وطیور شهرستان(پروانه دار)

نام شاخص

تاسیس

ظرفیت

بهره برداری

ظرفیت

بره پرواری

22

6270

52

7470

بزکرکی

0

0

1

200

بسته بندی تخم مرغ

0

0

1

3

گوسفند بلوچی

0

0

1

140

پرورش بوقلمون

1

1000

0

0

گوساله پرواری

5

400

27

601

باشگاه سوارکاری

1

150

0

0

پرورش بلدرچین

2

600

0

0

پرورش شتر

1

150

0

0

پرورش ماهی

1

3

2

2

پولت تخمگذار

1

40000

2

67000

گوسفند داشتی

1

200

2

390

گاوداری روستائی

0

0

272

6992

ماهی زینتی

2

11000

0

0

شترمرغ

7

1460

3

200

مرکز فرآوری کودام وطیور

1

8200

0

0

گاو شیری کوچک

0

0

9

186

گاو داری شیری

142

10725

196

10488

مجتمع گاو شیری

1

1000

0

0

مرغ مادر

0

0

1

75700

مرغ بومی

0

0

1

5000

مرغداری گوشتی(قطعه)

75

1815800

72

1610500

میدان دام(سنگین-سبک)

3

150-500

0

0

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید