گزارشی از عملکرد شبکه دامپزشکی از ابتدای سال 1393

مایه کوبی ، دام را از مبتلا شدن به انواع بیماری ها حفظ می کند. همچنین دام ها و پرندگان را برای رشد و تولید بیشتر و بهتر آماده می کند.بررسی سابقه های دهه های گذشته نشان می دهد که به علت مایه کوبی نشدن دام ها و با گسترش بیماری های خطرناک ، زیان های فراوانی به دامداران رسیده است. این بیماری ها عبارتند ا ز: طاعون ، شاربن، تب برفکی، بروسلوز، سل ، آبله ، آنتروتوکسمی ، قانقاریا، آگالاکسی و ... خوشبختانه امروزه واکسیناسیون به موقع دام ها مقدار این زیان ها را بسیار کم کرده است.

لازم دانستیم به عنوان متولی امر بهداشت دام وطیور وجایگاه آنها  ضمن ارائه خلاصه ای از دلیل وجودی واکسیناسیون ،شما مخاطبین عزیز اعم از دامدار وغیر دامدار را درجریان عملکرد این شبکه از ابتدای سال جاری یعنی 1393 شمسی قرار دهیم .ضمنا منبع داده های ثبت شده سامانه GIS  سازمان دامپزشکی کشور می باشد  وبه لحاظ اینکه دادهای دامی درلحظه و بروز رصد وثبت می شود لذا داده ها ، پایان وقت اداری 1393/09/26 برداشت گردید و به صورت نموداری ارائه می گردد .همچنین به دلیل تعدد شاخصهای تزریقی (نوع مایه*نوع دام)نمودارها درچند نوبت درج خواهد گردید.

دراین نوبت به صورت کلی وبرپایه تعداد مراجعات به انواع واحدها ودامهای تحت عملیات یاتزریق بدون توجه به نوع مایه تزریق شده می باشد .

1- تعدد مراجعات به انواع واحدها


2- تعدد تزریق به انواع دامها

درنمودار بالا اعداد (ریز وقهوه ای) کنار ستونها مربوط به تعداد مراجعه برای همان تزریقها وهمان دام می باشد که می بایست جمع آن با جمع نمودار شماره یک برابر باشد .

پاسخگوی هرگونه ابهام یا سئوال بوجود آمده برای شما بزرگواران در قسمت نظرات خواهیم بود.

موفق باشید.

/ 0 نظر / 69 بازدید